#Punphol101 Ep.16 สรุป ตัวช่วยลดหย่อนภาษี 7+2

890

อย่าลืม Subcribe จะได้ไม่พลาด

Facebook | Youtube | Line | Website

#Punphol101 Ep.16 สรุป ตัวช่วยลดหย่อนภาษี 7+2 #กองทุน

1. กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund)⁣

-ส่งเสริมให้ออมระยะยาว และยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วย ซึ่งออกมาแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)⁣
-ลงทุนได้ในสินทรัพย์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น หุ้น ตราสารหนี้ หรือทองคำ เป็นต้น⁣

เงื่อนไข⁣
-ลดหย่อนภาษีไม่เกิน 30% ของรายได้ แต่ลดหย่อนตามจริงได้ไม่เกิน 200,000 บาท⁣
-ต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ปี นับจากวันที่ซื้อ⁣
-ไม่มีขั้นต่ำในการซื้อ ไม่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี⁣

เหมาะกับใคร⁣
-วัยทำงาน⁣
-การลงทุนระยะกลาง-ยาว อย่างน้อย 10 ปี⁣
-รับความเสี่ยงได้ ต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้น⁣

2. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund)⁣

ส่งเสริมให้ออมเพื่อใข้จ่ายยามเกษียณ อีกทั้งได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วย ⁣

เงื่อนไข⁣
-ลดหย่อนภาษีไม่เกิน 30% ของรายได้ แต่สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ⁣
-ถือครองอย่างน้อย 5 ปี และขายตอนอายุครบ 55 ปี⁣
-ไม่มีขั้นต่ำในการซื้อ ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี หรืออย่างน้อยปีเว้นปี ⁣

เหมาะกับ⁣ใคร
-คนที่ต้องการออมเงินสำหรับตอนเกษียณ⁣
-ลงทุนระยะยาว และรับความเสี่ยงได้

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ⁣

การออมเพื่อการเกษียณสำหรับพนักงานประจำในบริษัทเอกชน โดยหักเงินสะสมออกจากเงินเดือน เริ่มต้นที่ 3% สูงสุด 15% ของเงินเดือน ออมเท่าไหร่ลดหย่อนได้เท่านั้น (ลดหย่อนได้เฉพาะส่วนของลูกจ้าง)⁣

สมาชิก PVD มีอายุครบ 55 ปี และเป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไปเมื่อขายคืนจะไม่ต้องเสียภาษี⁣

 

⁣4. กองทุนบำเหน็จบำนาญราชการ (กบข.): กองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุบังคับของราชการ⁣

 

5. กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน: สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนเอกชน ลูกจ้างหักสะสมจากเงินเดือน 3% โรงเรียนในฐานะนายจ้างสมทบเงินให้อีก 3% รัฐช่วยสมทบให้อีก 6%⁣

เงื่อนไข⁣
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) / กองทุนบำเหน็จบำนาญราชการ (กบข.) / กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน -สามารถนำมาลดหย่อนได้ 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี ตามจำนวนที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท⁣

เหมาะกับใคร⁣
-พนักงานประจำ / ครู / ข้าราชการ⁣
-ลงทุนระยะยาว⁣
-อยากมีเงินใช้ตอนเกษียณ

6. กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)⁣

⁣กองทุนที่การันตีเงินบำนาญให้กับสมาชิกเมื่อออมตามเงื่อนไข คล้ายกองทุนเงินชราภาพประกันสังคม แต่สมาชิกสามารถเลือกออมได้เองตามความสมัครใจ⁣

เงื่อนไข⁣
-ลดหย่อนภาษีเต็มจำนวน สูงสุด 13,200 บาทต่อปี⁣
-เมื่อครบอายุเกษียณที่ 60 ปี ก็จะจ่ายเงินให้ในรูปแบบเงินบำนาญรายเดือนตลอดชีวิต⁣

เหมาะกับใคร ⁣
-อาชีพอิสระ เช่น พ่อค้าแม่ค้า เจ้าของธุรกิจ⁣
-ลงทุนระยะยาว⁣
-อยากมีเงินใช้ตอนเกษียณ⁣

7. ประกันชีวิตแบบบำนาญ

⁣มี 2 ลักษณะผสมกันตามชื่อ ⁣
-ประกันชีวิต = ให้ความคุ้มครองชีวิต⁣
-แบบบำนาญ = หลังจ่ายเบี้ยประกันภัยครบตามกำหนด มีการจ่ายผลประโยชน์ให้เป็นรายงวด งวดละเท่า ๆ กัน เหมือนการสร้างบำนาญให้กับตัวเองหลังเกษียณ⁣

เงื่อนไข⁣
-ลดหย่อนภาษีไม่เกิน 15% ของรายได้ แต่สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท⁣
-กรมธรรม์ประกันชีวิตมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป⁣
-ทำกับบริษัทประกันชีวิตในไทย⁣
-จ่ายเบี้ยประกันต่อเนื่องจนกว่าจะเริ่มรับเงินบำนาญ อย่างน้อยคืออายุ 55 ปี⁣

เหมาะกับใคร⁣
-รับความเสี่ยงได้ต่ำ⁣
-ต้องการความคุ้มครอง⁣
-ต้องการวางแผนการเงินไว้ใช้หลังเกษียณในจำนวนที่แน่นอน⁣

8. ประกันชีวิตแบบทั่วไป⁣

ให้ความคุ้มครองชีวิตแก่ผู้ที่

ทำประกันชีวิต บริษัทประกันจะจ่ายเงินตามทุนประกัน หากผู้ทำประกันเสียชีวิตจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน 

 

ประกันชีวิตทั่วไป มี 4 แบบ⁣

 

1. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ⁣
คุ้มครองตลอดชีพ เบี้ยประกันถูก ทุนประกันสูง แต่ไม่มีเงินคืนระหว่างทาง⁣

2. ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา⁣
ให้คุ้มครองในช่วงเวลาสั้น ๆ เบี้ยประกันถูก ความคุ้มครองสูง ไม่มีเงินคืนระหว่างทาง ไม่มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์⁣

3. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ⁣
ประกันคุ้มครองระยะสั้น ความคุ้มครองต่ำ มีเงินคืนระหว่างทาง⁣

4. ประกันชีวิตควบการลงทุน⁣
ประกันที่ควบรวมการลงทุนในกองทุนรวม ไม่ได้การันตีผลตอบแทน ความคุ้มครองสูง เบี้ยประกันถูก⁣

เงื่อนไข⁣
-ลดหย่อนภาษีไม่เกิน 100,000 บาท⁣
-ถ้ามีการจ่ายเงินคืนทุกปีระหว่างสัญญา เงินที่ได้รับต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยรายปี⁣
-หากมีการจ่ายเงินคืนตามช่วงระยะเวลา เช่น จ่ายคืนทุก X ปี เงินที่ได้รับคืนต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยสะสมของแต่ละช่วงเวลา⁣
-กรมธรรมต้องมีระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป⁣
-ทำกับบริษัทประกันชีวิตไทย⁣

เหมาะกับใคร⁣
-คนที่เป็นเสาหลักของครอบครัว⁣
-ต้องการความคุ้มครองชีวิต

9. ประกันสุขภาพ⁣

ประกันสุขภาพจะให้ความคุ้มครองสุขภาพ ทั้งกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคภัยต่าง ๆ และด้วยอุบัติเหตุ⁣

สำหรับตัวเอง ⁣
-ลดหย่อนภาษีสุงสุดไม่เกิน 25,000 บาท เมื่อรวมเบี้ยประกันสุขภาพเข้ากับเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปและเงินฝากแบบมี-ประกันชีวิตต้องไม่เกิน 100,000 บาท⁣
-ต้องเป็นประกันรักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุเฉพาะรักษาพยาบาล, โรคร้ายแรง และประกันดูแลระยะยาว⁣
-ทำกับบริษัทประกันชีวิตในไทย⁣

สำหรับพ่อแม่⁣
-ลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาทต่อปี⁣
-ต้องเป็นลูกแท้ ๆ ตามกฎหมายของพ่อแม่ (ลูกบุญธรรมไม่ได้)⁣
-พ่อแม่ต้องมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 30,000 บาท⁣

เหมาะกับใคร⁣
-ป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพเป็นหลัก

สรุป ตัวช่วยลดหย่อนภาษี 5+2

#เริ่มต้นวันนี้ดีที่สุด ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิต

 

อิสรภาพชีวิต !! อยู่ไหนก็ไม่พลาด อย่าลืมกดติดตามนะครับ หรือเพิ่มช่องทางการสื่อสารได้เลย

 

ส่งข่าวสารถึงมือผ่าน คลิกเลย

 

#ถ้าไม่อยากพลาดแนวคิดการลงทุนและไอเดียการลงทุนดี ๆ อย่าลืมกด subscribe และ กดกระดิ่งนะครับ คลิกเลย

Picture of TAM-EIG

TAM-EIG

890

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
error: Content is protected !!