SSF-RMF กองไหนดีที่ต้องมีในพอร์ต?

771

อย่าลืม Subcribe จะได้ไม่พลาด

Facebook | Youtube | Line | Website

*สัมภาษณ์วันที่ 8 ธันวาคม 2564

กองทุนแนะนำกับ 3 ธีมเด่นน่าลงทุน

การลงทุนใน SSF และ RMF ถือเป็นการลงทุนระยะยาว ดังนั้น การจะลงทุนก็ต้องมองหาธีมลงทุนที่มีโอกาสเติบโตในระยะยาว ซึ่งธีมเด่นที่คุณชาคริตแนะนำสำหรับผู้ที่กำลังมองหากองทุน SSF และ RMF สำหรับเก็บออมระยะยาวและลดหย่อนภาษี มี 3 ธีม ได้แก่ ธีม Quality Growth มีกองทุนแนะนำ คือ MGFRMF และ  MGFSSF  ที่จะเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพดีทั่วโลกที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว หุ้นในธีมนี้เช่น หุ้นกลุ่ม IT และ กลุ่ม Health Care  โดยทั้งสองกอง มี Master Fund ที่ชื่อว่า กองทุน Threadneedle Global Focus ตัวอย่างหุ้นที่กองทุนนี้เข้าไปลงทุน ได้แก่ Microsoft, Alphabet, Amazon  

ธีมที่สอง ธีม Sustainable Energy กองทุนแนะนำคือ  MRNSSF และ MRNRMF ด้วยทั้งภาครัฐและเอกชนมีความต้องการลดมลพิษและนำไปสู่ความต้องการพลังงานที่ยั่งยืน การลงทุนในกลุ่มนี้จะหนุนกลุ่มไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด ซึ่งทั้งสองกองมี  Master Fund ที่ชื่อว่า กองทุน GF Sustainable Energy ตัวอย่างหุ้นที่กองทุนนี้เข้าไปลงทุนเช่น SAMSUNG SDI, NEXTERA  

และ ธีมที่สาม คือธีม China New Economy มีกองทุนแนะนำคือ MCNSSF ที่จะเน้นเข้าไปลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ในตลาดหุ้นจีน A-share ที่ได้แรงหนุนจากการเข้าสู่ New Economy รวมถึงเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม AI  โดยมี  Master Fund ที่ชื่อว่า กองทุน Allianz China A-Shares  ตัวอย่างหุ้นที่กองทุนนี้เข้าไปลงทุน เช่น East Money Information, CITIC Securities 

RMF หรือ SSF เลือกอย่างไร? 

RMF (Retirement Mutual Fund) และ SSF (Super Saving Fund) มีจุดประสงค์หลักเดียวกันคือการออมเพื่อรับผลประโยชน์ทางภาษี แต่ RMF จะเน้นการออมเพื่อการเกษียณ  และช่วยให้ออมอย่างมีวินัย (ซึ่งเป็นวิธีการออมที่ดีที่สุด) เพราะด้วยกฎเกณฑ์ของ RMF ที่ต้องออมไปถึงอายุ 55 และต้องออมต่อเนื่องทุกปี ซึ่งการออมระยะยาวแบบนี้  จะช่วยสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว  อย่างไรก็ตาม RMF อาจเหมาะกับคนที่มีรายได้สม่ำเสมอและสามารถออมได้ต่อเนื่องมากกว่า SSF ที่อาจจะเหมาะสำหรับคนมีแผนการใช้เงินช่วง 10 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะคนที่ยังอายุไม่เกิน 45 ปี และเป็นคนที่ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้แต่ละปีที่ไม่เท่ากัน ทำให้อาจเสียภาษีไม่ประจำทุกปีเหมือนคนที่มีรายได้ประจำ เพรา SSF ไม่จำเป็นที่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปีเหมือน RMF 

แนะนำการจัดพอร์ตกองทุนลดหย่อนภาษี

สำหรับ Core Port แนะนำจัดที่สัดส่วนประมาณ 60% โดยธีมที่เหมาะกับเป็น Core Port ได้แก่ธีม Global Focus กองทุนแนะนำได้แก่  MGFRMF และ  MGFSSF เพราะจะลงทุนในหุ้นที่ดีทั่วโลกทำให้มีความผันผวนน้อยแต่ถ้าอยากลงทุนในประเทศ ก็มีกองทุนอย่าง M-VALUE  แนะนำเช่นกัน สำหรับ Satellite Port อีก 40% แนะนำเป็นเป็นธีม Renewable Energy มีกองทุนแนะนำได้แก่ MRNRMF (กำลังจะเปิด IPO วันที่ 8-21 ธ.ค. 64 นี้ ) และ  MRNSSF หรืออีกธีมก็จะเป็น  China Equity ที่มีกองทุนแนะนำ ได้แก่ MCNSSF 

ถามอีก กับ คุณชาคริต พืชพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารกองทุน

#ถามทันทีSSF-RMF กองไหนดีที่ต้องมีในพอร์ต?

ถามอีก กับ คุณชาคริต พืชพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

โดย อิก บรรพต ธนาเพิ่มสุข, AFPT

#TamEigPodcast ฟังแบบเนื้อ ๆ ไม่มีเม้นท์ ได้ที่ Podcast

ถามอีกกับอิก TE 373 | SSF-RMF กองไหนดีที่ต้องมีในพอร์ต?

ถ้ามีประโยชน์และชื่นชอบ อย่าลืม subscribe และให้ดาวนะคร้าบ

คลิกเพื่อฟังทาง Apple podcast

คลิกเพื่อฟังทาง Soundcloud

คลิกเพื่อฟังทาง Spotify

คลิกเพื่อฟังทาง Google podcast

TAM-EIG

TAM-EIG

771
error: Content is protected !!