#Punphol101 Ep.08 รับมือตลาดผันผวนด้วย Perpetual Bond ไปกับหุ้นกู้ SIAMPIWAT⁣ (บริษัท สยามพิวรรธ์ จำกัด⁣)

231

อย่าลืม Subcribe จะได้ไม่พลาด

Facebook | Youtube | Line | Website

#Punphol 101 รับมือตลาดผันผวนด้วย Perpetual Bond ไปกับหุ้นกู้ SIAMPIWAT (บริษัท สยามพิวรรธ์ จำกัด)

#หุ้นกู้

Perpetual Bond ลักษณะเป็นยังไง?

⁣⁣1. ไม่มีอายุกำหนด ⁣⁣
จะไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ แต่เมื่อครบ 5 ปี ผู้ออกหุ้นกู้สามารถเลือกไถ่ถอนได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ก็จะได้รับเงินต้นคืน พร้อมดอกเบี้ย⁣⁣
⁣⁣
2. การเลื่อนจ่ายผลตอบแทน (ดอกเบี้ย) ⁣⁣
ตามสิทธิแล้วผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ แต่การจ่ายดอกเบี้ยอาจมีการเลื่อนออกไปได้ โดยดอกเบี้ยก็จะถูกทบไปในการจ่ายคืนรอบที่เริ่มกลับมาจ่ายดอกเบี้ย (แต่ไม่คิดดอกเบี้ยทบดอกเบี้ย)⁣⁣

ด้วยลักษณะพิเศษทั้ง 2 ข้อนี้ ทำให้ Perpetual Bond “มีลักษณะคล้ายทุน” เพราะ .. ⁣

– การถือหุ้นสามัญบริษัท ก็จะไม่มีอายุกำหนด ผู้ลงทุนเติบโตไปกับบริษัทจนกว่าจะเลิกกิจการ⁣

– หุ้นสามัญ หากไม่ประกาศจ่ายปันผลก็ไม่มีการสะสมเงินปันผลมาจ่าย หรือหากเป็นหุ้นบุริมสิทธิ ก็มีทั้งแบบสะสมดอกเบี้ยและแบบไม่สะสมดอกเบี้ย ⁣

สิ่งที่ควรรู้ก่อนลงทุนใน Perpetual Bond⁣

1. ประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ เช่น ⁣

– ความแข็งแกร่งของธุรกิจ ⁣
ว่ามีโอกาสเติบโตได้ดี และสามารถดำเนินธุรกิจไปได้ในระยะยาว⁣
– ฐานะการเงินมีสภาพคล่อง กระแสเงินรับสม่ำเสมอ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเปรียบเทียบกับทุนไม่สูง⁣
– อันดับเครดิตเรทติ้ง ⁣
ดูอันดับเครดิตของบริษัท และอันดับเครดิตของหุ้นกู้ ซึ่งควรอยู่ในระดับ Investment grade⁣

2. ประเมินความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้ 

Perpetual Bond เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงและซับซ้อนกว่าหุ้นกู้ปกติ โดยมีความเสี่ยงที่ระดับ 7 จากทั้งหมด 8 ระดับ ดังนั้น อย่าลืมทำแบบประเมินความเสี่ยงก่อนลงทุน ว่ารับเหมาะสมกับความเสี่ยงระดับนี้หรือไม่

3.  ประเมินกระแสเงินสดที่ต้องใช้ ⁣Perpetual Bond เป็นการลงทุนระยะยาว ดังนั้น เราควรมั่นใจว่าเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินต้นนั้น อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป⁣

⁣4. Perpetual Bond เหมาะกับคนที่ต้องการผลตอบแทนการลงทุนที่สูง และลงทุนระยะยาวได้อย่างน้อย 5 ปี⁣

Note: ⁣
แล้วถ้าเกิดต้องการใช้เงินต้นในระหว่างระยะลงทุนทำยังไงได้บ้าง? ⁣

Ans: สามารถขายผ่านธนาคาร / บริษัทหลักทรัพย์ได้ แต่ขึ้นอยู่กับสภาพคล่องในตลาด และราคาที่มีคนรับซื้อตอนนั้น ⁣

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ทำธุรกิจอะไรบ้าง?⁣⁣

5 สถานที่ของ สยามพิวรรธ์ ที่ทุกคนจะต้องร้องอ๋อออออ ⁣⁣
⁣⁣
– สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ไอคอนสยาม (หนึ่งในพันธมิตร) และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ⁣⁣

ดำเนินธุรกิจครอบคลุม 7 กลุ่มหลัก 

1. ธุรกิจศูนย์การค้าอาคารสำนักงาน: สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ สยามพารากอน ไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต กรุงเทพ 

2. ร่วมทุนกับบริษัทในประเทศและต่างประเทศ ดำเนินธุรกิจห้างสรรพสินค้าพารากอนในสยามพารากอน และสยามทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม⁣

3. ธุรกิจศูนย์การประชุมและศูนย์แสดงนิทรรศการ: รอยัล พารากอน ฮอลล์ และ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ณ ไอคอนสยาม ซึ่งทั้งสองแห่งเป็นสถานที่ระดับแนวหน้าของผู้นำในอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ของประเทศไทย ⁣

4. ธุรกิจดิจิทัล: ONESIAM SuperApp ดิจิทัลแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุด ที่เชื่อมธุรกิจออฟไลน์และออนไลน์เข้าด้วยกัน สร้างระบบนิเวศธุรกิจเชื่อมพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ⁣

5. ธุรกิจบริหารจัดการอาคาร:⁣
รับดำเนินงานบริหารจัดการอาคารประเภท Mix Used Complex ทั้งศูนย์การค้า อาคารสำนักงานและที่อยู่อาศัย ⁣

6. การสื่อสารการตลาด: ⁣
เพื่อบริหารจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจรให้แก่ร้านค้าและโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเครือ ⁣

7. ธุรกิจค้าปลีก: ⁣
พัฒนาศักยภาพของ SME ในเมืองสุขสยาม และร้านไอคอนคราฟต์ ขยายธุรกิจนี้ให้เป็นรูปแบบ Franchise ในต่างประเทศ มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการไทยรายย่อยรวมทั้งผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าชั้นนำของท้องถิ่นที่ผลิตจากจากชุมชน 77 จังหวัด⁣

จุดแข็งของ “สยามพิวรรธน์”

⁣- ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีก ที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านธุรกิจและได้รับรางวัลระดับโลก⁣

– มีกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ ⁣
จากรายได้ค่าเช่าและบริการที่มีสัญญารองรับ อีกทั้งมีทำเลทองที่ตั้งของศูนย์การค้า โดยเฉพาะใจกลางย่านสยาม ที่มีฐานลูกค้ามาใช้บริการวันละหลายแสนคน⁣

– ผลการดำเนินงานแข็งแกร่ง⁣
ทริสเรทติ้งคาดว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทจะฟื้นตัวตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป แม้จะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในปี 2563-2564 ⁣

ทำไม “สยามพิวรรธน์” ถึงระดมเงินทุนในรูปของ Perpetual Bond?⁣

⁣Did you know?:⁣

– การออกหุ้นกู้ Perpetual Bond ทางบัญชีบริษัทจะบันทึกหุ้นกู้นี้อยู่ในส่วนทุนของบริษัท ⁣

– ซึ่งบริษัทจัดอันดับเครดิต จะจัดอันดับเครดิตโดยให้หุ้นกู้ชนิดนี้เป็นทุนของบริษัทเพียง 5 ปี เมื่อเข้าปีที่ 6 จะย้ายประเภทหุ้นกู้นี้จากส่วนทุน ไปเป็นหนี้สินทั้งจำนวน⁣

– ผู้ออกหุ้นกู้ส่วนใหญ่ที่มีฐานะการเงินดี จึงมีแรงจูงใจเลือกใช้สิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อครบกำหนดปีที่ 5 (แต่ก็สามารถเลือกไม่ไถ่ถอนก็ได้เช่นกัน)⁣

ทำไม “สยามพิวรรธน์” ถึงระดมเงินทุนในรูปของ Perpetual Bond?⁣

1. รักษาสัดส่วนของหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ต่อส่วนของทุนในระดับต่ำ* การกำกับดูแลนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ทำให้บริษัทได้รับการยอมรับและได้รับความเชื่อถือว่า มีฐานะการเงินที่มั่นคงเสมอมา⁣

* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีอัตราส่วน “หนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” อยู่ในระดับ 0.99 เท่า (ตามงบการเงินตรวจสอบแล้วของกิจการ)⁣

2. บริษัทไม่ต้องการก่อหนี้เพิ่ม จึงระดมทุนโดนใช้เงินทุนระยะยาวในรูปทุนแทน⁣

3. ตอบโจทย์นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ และมองหาผลตอบแทนสม่ำเสมอ ในช่วงที่ตลาดผันผวน ⁣

ระดมเงินไปทำอะไร?⁣

1. ชำระค่าสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาว ⁣

2. ปรับปรุงศูนย์การค้า⁣

3. ขยายธุรกิจสู่ New Economy ⁣
ตอบสนองต่อการใช้ชีวิตวิถีใหม่สู่อนาคต สร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มเชื่อมธุรกิจหลักกับการทำธุรกิจใหม่ ๆ ร่วมกับพันธมิตรใน Ecosystem ⁣

4. ขยายธุรกิจด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมในอีก 1-3 ปีข้างหน้า ⁣

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ครั้งที่ 1/2565

การจัดอันดับเรทติ้ง⁣

– อันดับเครดิตของบริษัท: “A-” (Stable)⁣
– อันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ (Perpetual Bond): “BBB” (Stable) *หมายเหตุ เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2565 ⁣
– จัดอันดับเป็น Investment Grade

อัตราดอกเบี้ย⁣

⁣- 5 ปีแรก 5.50% ต่อปี⁣
– จากนั้นปรับอัตราดอกเบี้ยทุก ๆ 5 ปี อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ เวลานั้นๆ ⁣
– กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน⁣

รายละเอียดการจองซื้อ⁣

– จองซื้อได้เมื่อไร? เปิดจองซื้อวันที่ 4-5 และ 8-9 สิงหาคม 2565⁣

– ใครซื้อได้บ้าง? นักลงทุนสถาบัน และกลุ่ม High Net Worth ⁣

– ขั้นต่ำการจองซื้อ ขั้นต่ำ 1 ล้านบาท และทวีคูณ 1 ล้านบาท⁣

– ติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร.02-777-6784 ⁣

– บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร.02-779-9000 ⁣

– บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร.02-658-8951⁣

– บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร.02-680-4004 ⁣

– บริษัท หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) โทร.02-658-5788⁣

คำเตือน:⁣

– หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงและซับซ้อนกว่าหุ้นกู้ปกติ โดยมีความเสี่ยงที่ระดับ 7 จากทั้งหมด 8 ระดับ ⁣

– ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับชำระคืนเงินต้น เว้นแต่ผู้ออกตราสารหนี้จะเลิกกิจการ หรือมีการไถ่ถอนตราสารหนี้คืนก่อนกำหนด⁣

– ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใดๆ ก็ได้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทน ตามที่คาดหวังและไม่มีสิทธิฟ้องร้อง⁣

– ตราสารหนี้ด้อยสิทธิคล้ายทุนนี้ไม่มีเงื่อนไขการผิดนัดไขว้ (cross-default) ทำให้เมื่อผู้ออกตราสารหนี้ผิดนัดชำระหนี้เจ้าหนี้อื่น จะไม่ถือว่าผิดนัดชำระตราสารหนี้นี้ด้วย⁣

– ตราสารหนี้ด้อยสิทธิคล้ายทุนนี้มีสภาพคล่องต่ำเมื่อเปลี่ยนมือในตลาดรอง ทำให้เมื่อผู้ลงทุนต้องการขาย ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายได้ในราคาและ/หรือเวลาที่คาดหวัง⁣

– ในกรณีที่บริษัทผู้ออกตราสารล้มละลาย หรือเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ หรือเลิกกิจการ ผู้ลงทุน จะได้รับชำระหนี้ภายหลังเจ้าหนี้สามัญ เจ้าหนี้มีประกัน เป็นต้น⁣

– ผู้ลงทุนควรทำความความเข้าใจลักษณะหุ้นกู้ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ⁣

#เริ่มต้นวันนี้ดีที่สุด ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิต

อิสรภาพชีวิต !! อยู่ไหนก็ไม่พลาด อย่าลืมกดติดตามนะครับ หรือเพิ่มช่องทางการสื่อสารได้เลย

ส่งข่าวสารถึงมือผ่าน คลิกเลย

#ถ้าไม่อยากพลาดแนวคิดการลงทุนและไอเดียการลงทุนดี ๆ อย่าลืมกด subscribe และ กดกระดิ่งนะครับ คลิกเลย

TAM-EIG

TAM-EIG

231

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
error: Content is protected !!