#Punphol101 Ep.13 5 เหตุผลทำไมคนหันมาสนใจ ลงทุนตลาดอินโดนีเซีย ไปกับ SCBINDO

689

อย่าลืม Subcribe จะได้ไม่พลาด

Facebook | Youtube | Line | Website

#Punphol101 Ep.13 5 เหตุผลทำไมคนหันมาสนใจ ลงทุนตลาดอินโดนีเซียไปกับ SCBINDO⁣⁣
⁣⁣⁣
#ป๊าอิก สอน #น้องปันผล จด :)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://scbam.info/3S95nLC
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
#ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ #tameig ⁣#วางแผนการเงิน⁣⁣⁣⁣⁣

รู้จักกับประเทศอินโดนีเซีย⁣

ชื่อทางการ: สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยประมาณ 17,500 เกาะ⁣

ประเทศอินโดนีเซียมีเกาะหลัก 5 เกาะคือ กาลีมันตัน, สุมาตรา, ปาปัว, สุลาเวสี และชวา โดยเกาะที่ใหญ่ที่สุดคือ เกาะสุมาตรา แม้ว่าเกาะชวาเป็นเกาะที่ขนาดเล็กที่สุด แต่ประมาณร้อยละ 60 ของประชากรอาศัยอยู่บนเกาะนี้⁣

– เมืองหลวง จาการ์ตา (Jakarta)⁣

– จำนวนประชากร 8.5 ล้านคน (ที่มา: worldometers ปี 2022)⁣

– จำนวนประชากร 279 ล้านคน (ที่มา: worldometers ปี 2022)⁣

– สกุลเงินคือ รูเปียห์ (IDR) อัตราแลกเปลี่ยน 1 THB = 415 IDR (ที่มา: Google Finance 13 ส.ค.65)⁣

– สนามบินนานาขาติ Soekarno-Hatta International Airport (SHIA) บนเกาะชวา⁣

เหตุผลที่ 1 เศรษฐกิจประเทศเติบโตสูง⁣

แนวโน้มเศรษฐกิจเติบโต 5.3-5.8% ระหว่างปี 2022F-2024F⁣
(ที่มา: CEIC, IMF, SCBAM, ณ วันที่ 29 ก.ค.65)⁣

โดยอีกส่วนมาจากเป้าหมายของภาครัฐในการผลักดันการเติบโต เพิ่มประสิทธิภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขนาดเศรษฐกิจประเทศให้ติด 1 ใน 10 ของโลก และออกจากกับดับรายได้ปานกลางภายในปี 2036 เป็นประเทศรายได้สูงภายในปี 2045

เหตุผลที่ 2  แนวโน้มการส่งออกโดดเด่น⁣

แนวโน้มเติบโตจากการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมมากขึ้น (42% ของ GDP) โดยเฉพาะรถยนต์ เครื่องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้า ขณะที่การส่งออกเชื้อเพลิง และเคมีภัณฑ์ที่ราคาผันผวนจะมีสัดส่วนลดลง ทำให้รายได้คงที่มากขึ้น

เหตุผลที่ 3 จำนวนประชากรสูง และวัยแรงงานเยอะ⁣⁣

⁣⁣ประเทศอินโดนีเซียมีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของโลก ⁣⁣

โดยอันดับ 1 คือประเทศจีน 18% รองลงมาคืออินเดีย 17.5% สหรัฐฯ 4.2% และอินโดนีเซีย 3.4% (ที่มา: CEIC, United Nations, SCBAM, ณ วันที่ 29 ก.ค.65)⁣⁣

⁣⁣นอกจากนี้ ประชากรยังมีวัยแรงงานค่อนข้างมาก โดยอายุประชากรมัธยฐาน (Median age) ค่อนข้างต่ำอยู่ที่ 30 ปี ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในด้านการผลิต และบริโภค⁣⁣

ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก เป็นปัจจัยในการผลักดันการขยายตัวของเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการบริโภคในประเทศ

เหตุผลที่ 4 รายได้เฉลี่ยต่อหัวมีแนวโน้มสูงขึ้น⁣

⁣รายได้เฉลี่ยต่อหัวมีแนวโน้มสูงขึ้น (GDP per captia) รวมทั้งสัดส่วนหนี้ครัวเรือนยังต่ำ (10%) หลัก ๆ มาจากการเติบโตของภาคการผลิตและบริการ ทำให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้น⁣

เหตุผลที่ 5 ตลาดหุ้นอินโดนีเซีย valuation ยังน่าสนใจ⁣

ตลาดหุ้นอินโดนีเซียมี Forward 12M PWD P/E ซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่แพง เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของกำไรเฉลี่ยในปี 2022F-2024F ⁣

นอกจากนี้ ตลาดหุ้นมีความสัมพันธ์กับประเทศอื่นในระดับต่ำ ผลตอบแทนมี Correlation กับประเทศอื่นในระดับต่ำ โดยเฉพาะตลาดหุ้นโลก และตลาดหุ้นสหรัฐฯ เหมาะสำหรับการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนหุ้น ⁣

ตลาดหุ้นมีมูลค่าการซื้อขายน้อย ขนาดใกล้เคียงกับไทย แต่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันน้อยกว่าหุ้นไทย 3 เท่า และนักลงทุนต่างชาติซื้อสะสมสุทธิต่อเนื่องกว่า 10 ปี ⁣

ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม่⁣

⁣มีความเสี่ยงจากปัญหาการขาดดุลแฝด (Twin deficits) ทำให้ต้องพึ่งพาเงินกู้จากภายนอก ทำให้เศรษฐกิจอ่อนไหว ค่าเงินอาจผันผวน ⁣

⁣Twin Deficits คือภาวะที่เศรษฐกิจขาดดุลบัญชีเดินสะพัดพร้อมกับการขาดดุลการคลัง มักเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจที่โตเร็วเกินไป จากการบริโภคและการลงทุนที่สูง ต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการพัฒนาประเทศ อย่างประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging markets)⁣

– ขาดดุลการคลัง เกิดจากภาครัฐมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ ⁣
– ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด มักมีสาเหตุหลักจากการขาดดุลการค้า นั่นคือมีรายจ่ายจากการนำเข้ามากกว่ารายรับจากการส่งออก⁣

สอดคล้องกับเม็ดเงินลงทุนตรงของต่างชาติ (FDI)⁣

เม็ดเงินลงทุนในอินโดนีเซียมากสุด เมื่อเทียบกับ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม (ASEAN-4) โดยที่สัดส่วนการลงทุนตรงของต่างชาติส่วนใหญ่ไปที่ภาคการผลิต และขนส่ง⁣

ทางเลือกการลงทุนในหุ้นอินโดนีเซีย กับกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินโดนีเซีย SCB Indonesia Equity (SCBINDO)

จุดเด่นของกองทุน⁣

– เพิ่มโอกาสการลงทุนในหุ้นประเทศอินโดนีเซีย ที่มีแนวโน้มเติบโตสูง⁣
– เป็นกองทุนดัชนี คัดเลือกหุ้นด้วยระบบการวิเคราะห์เชิงปริมาณ⁣
– เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่-กลาง มีสภาพคล่องสูง ⁣
– กระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ความเสี่ยงการกระจุกในหุ้นรายตัวต่ำ เพราะกองทุนหลักกำหนดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นรายตัวสูงสุดที่ 8%⁣

⁣หลักการเลือกสินทรัพย์:⁣

– หุ้นทั้งหมดจะถูกเรียงตาม free-float จากมากไปน้อย และเลือกหุ้นให้ครอบคลุม 85-90% free-float Market cap ของตลาดหุ้นอินโดนี่เซีย⁣
– จะเลือกจำนวนหุ้นไม่ต่ำกว่า 25 ตัว เพื่อกระจายความเสี่ยง⁣
– หุ้น 2 อันดับแรกของพอร์ตจะถูก cap สัดส่วนการลงทุนไม่เกินตัวละ 8%⁣
– หุ้นอันดับอื่น ๆ จะถูก cap สัดส่วนการลงทุนไม่เกินตัวละ 4.5%-7%⁣

รายละเอียดกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินโดนีเซีย SCB Indonesia Equity (SCBINDO)⁣

⁣ดัชนี MVIS Indonesia Index ประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในอินโดนีเซีย หรือที่จัดตั้งขึ้นนอกประเทศอินโดนีเซีย แต่มีรายได้อย่างน้อย 50% ของรายได้หรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องในประเทศอินโดนีเซีย⁣

กองทุนหลัก VanEck Indonesia Index ETF และผลการดำเนินงานย้อนหลัง SCBINDO

หุ้น 10 อันดับแรกของ SCBINDO

ค่าธรรมเนียมหลักของกองทุน SCBINDO 

#เริ่มต้นวันนี้ดีที่สุด ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิต

อิสรภาพชีวิต !! อยู่ไหนก็ไม่พลาด อย่าลืมกดติดตามนะครับ หรือเพิ่มช่องทางการสื่อสารได้เลย

ส่งข่าวสารถึงมือผ่าน คลิกเลย

#ถ้าไม่อยากพลาดแนวคิดการลงทุนและไอเดียการลงทุนดี ๆ อย่าลืมกด subscribe และ กดกระดิ่งนะครับ คลิกเลย

TAM-EIG

TAM-EIG

689

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
error: Content is protected !!