#Punphol Ep.12 เงินบาทอ่อน / แข็งค่าดูยังไง? และแบบไหนถึงจะได้ประโยชน์?

743

อย่าลืม Subcribe จะได้ไม่พลาด

Facebook | Youtube | Line | Website

#Punphol Ep.12 เงินบาทอ่อน / แข็งค่าดูยังไง? และแบบไหนถึงจะได้ประโยชน์?

#วางแผนการเงิน #Punphol101 #ป๊าอิก สอน #น้องปันผล จด :)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

ติดตามความรุ้และอัปเดต “TAM-EIG_เงินทองมันต้องวางแผน” https://bit.ly/3cvyzNC⁣⁣⁣

⁣⁣⁣⁣⁣#ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ #tameig#วางแผนการเงิน⁣⁣⁣

ค่าเงินบาท คืออะไร 

⁣ภาษาแบบทางการ:⁣
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทเทียบกับเงินสกุลต่างประเทศ⁣

ความหมาย: ⁣
จำนวนเงินบาทเมื่อแลกกับเงินต่างประเทศสกุลอื่น ๆ (ส่วนใหญ่มักจะเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ)⁣

ตัวอย่าง:⁣
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯอยู่ที่ 35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ⁣

หมายความว่าเงิน 35 บาท จะแลกได้ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเงิน 1 บาท จะแลกเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ประมาณ 0.029 ดอลลาร์สหรัฐฯ ⁣

ใครกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลต่าง ๆ⁣

⁣ค่าเงินเปลี่ยนแปลงตามกลไก demand-supply ซึ่งคือความต้องการซื้อ (อุปสงค์) และความต้องการขาย (อุปทาน) เหมือนเป็นสินค้าชนิดหนึ่ง⁣

ยกตัวอย่างเช่น หากมีคนต้องการเงินบาทมากขึ้น ราคาของเงินบาทก็จะสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า “เงินบาทแข็งค่า”⁣

ในทางกลับกัน ถ้ามีคนต้องการเงินบาทน้อยลง ราคาของเงินบาทก็จะปรับลดลง หรือที่เรียกว่า “เงินบาทอ่อนค่า”⁣

นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน:⁣

ปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทย ใช้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการจัดการ (managed float) โดยค่าเงินบาทถูกกำหนดโดยกลไกตลาด ⁣

แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเข้ามาดูแลไม่ให้ค่าเงินบาทแข็งค่าหรืออ่อนค่าเร็วเกินไปในระยะเวลาสั้น ๆ และไม่ขัดกับปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจไทย

ปัจจัยที่มีผลต่อ “ค่าเงิน”⁣⁣

⁣1. การเคลื่อนย้ายของเงินทุนระหว่างประเทศ (ฝั่งอุปสงค์ / ความต้องการเงินบาท)⁣⁣
⁣⁣
– ถ้ามีความต้องการมากขึ้นค่าเงินบาทก็จะแข็งขึ้น ถ้าต้องการน้อยค่าเงินบาทก็อ่อนตัวลง ซึ่งความต้องการนี้อาจมาจากการเคลื่อนย้ายเงินทุน การค้า หรือบริการของภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง ⁣⁣
⁣⁣
– เช่น GDP ของไทยสัดส่วนหลักมาจากภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว ดังนั้น ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ต่างชาติมาเที่ยวน้อยลง และไทยส่งออกได้น้อยลง ทำให้ความต้องการเงินบาทลดลงไปด้วย ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนตัว⁣⁣

ปัจจัยที่มีผลต่อ “ค่าเงิน”⁣

2. อัตราดอกเบี้ย

⁣- อัตราดอกเบี้ยสะท้อนผลตอบแทนจากการลงทุน ดังนั้น เงินทุนมักจะย้ายจากประเทศที่ให้อัตราดอกเบี้ยต่ำ ไปสู่ประเทศที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูง⁣

– เช่น ถ้าสหรัฐฯขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่วนไทยยังคงอัตราดอกเบี้ย เงินลงทุนจะไหลออกจากไทยไปสหรัฐฯซึ่งให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่า เมื่อเงินไหลออก เงินบาทก็จะถูกแลกเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ทำให้เงินบาท “อ่อนค่า” โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสกุลเงินของประเทศที่อัตราดอกเบี้ยสูงกว่า⁣

ปัจจัยที่มีผลต่อ “ค่าเงิน”⁣

⁣3. นโยบายการเงินของธนาคารกลาง (ฝั่งอุปทาน / ปริมาณเงินในระบบ)⁣

– ปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบนั้น ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ใช้กลไกต่าง ๆ ในการกำหนดปริมาณเงินในระบบ เช่น⁣

– มาตรการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง (Required Reserve) ⁣
เงินฝากขั้นต่ำที่ธนาคารพาณิชย์ต้องกันไว้เป็นเงินสำรอง แล้วส่วนที่เหลือถึงสามารถนำไปลงทุน หรือปล่อยกู้ได้⁣

– ซื้อขายเงินบาทผ่านตลาดการเงิน⁣
เป็นการเพิ่มหรือลดปริมาณเงินบาทในระบบ ด้วยการซื้อขายเงินบาท / เงินต่างประเทศ ผ่านตลาดเงิน ⁣

ปัจจัยที่มีผลต่อ “ค่าเงิน”⁣

4. ปัจจัยอื่น ๆ ⁣

– ความไม่มั่นคงทางการเมือง ⁣

– ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ⁣

– เสถียรภาพทางการเงินของประเทศ⁣

– การเมืองระหว่างประเทศ⁣

ค่าเงินบาทแข็ง / อ่อนค่า ส่งผลต่อชีวิตประจำวันของเราอย่างไร?

สมมติว่าวันนี้ 33 บาท = 1$

ตัวอย่างมองหาโอกาสการลงทุนเมื่อ “เงินบาทอ่อนค่า”⁣⁣

ธุรกิจแบบไหนที่ได้ประโยชน์ ⁣⁣
⁣⁣
– กลุ่มส่งออก เช่น กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน และอาหาร เพราะจะได้ประโยชน์จากการแปลงรายได้จากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นสกุลเงินบาท ⁣⁣

ธุรกิจแบบไหนที่ได้รับผลกระทบ⁣

– ธุรกิจที่ต้องนำเข้าวัตถุดิบหรือเครื่องจักรจากต่างประเทศ เพื่อนำมาผลิตสินค้าและขายภายในประเทศ ⁣

– ซึ่งต้องซื้อวัตถุดิบในรูปของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ต้นทุนการผลิตสินค้าจึงเพิ่มสูงขึ้น ⁣

– ขณะที่มีรายได้เป็นสกุลเงินบาทเท่าเดิม⁣

ธุรกิจแบบไหนที่ได้และเสียประโยชน์⁣

– ธุรกิจที่มี Natural Hedge คือ ธุรกิจที่บริหารรายได้ และรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้อยู่ในสกุลเดียวกัน ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ⁣

เพราะการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนจะส่งผลต่อทั้งรายได้และรายจ่ายในทิศทางเดียวกัน จึงสามารถชดเชยกันได้ ⁣

– เช่น ถ้าเงินบาทอ่อนค่า จะทำให้ต้นทุนในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันรายได้ในรูปเงินบาทก็จะเพิ่มขึ้นด้วย⁣

#เริ่มต้นวันนี้ดีที่สุด ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิต

อิสรภาพชีวิต !! อยู่ไหนก็ไม่พลาด อย่าลืมกดติดตามนะครับ หรือเพิ่มช่องทางการสื่อสารได้เลย

ส่งข่าวสารถึงมือผ่าน คลิกเลย

#ถ้าไม่อยากพลาดแนวคิดการลงทุนและไอเดียการลงทุนดี ๆ อย่าลืมกด subscribe และ กดกระดิ่งนะครับ คลิกเลย

TAM-EIG

TAM-EIG

743

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
error: Content is protected !!