#ของดีมีมาแชร์ โอกาสของผู้ลงทุนทั่วไป “บีทีเอส กรุ๊ปฯ” กำลังจะเสนอขายหุ้นกู้ที่ครบ 3 องค์ประกอบของหุ้นกู้น่าลงทุน ⁣⁣

204

#ของดีมีมาแชร์ โอกาสของผู้ลงทุนทั่วไป “บีทีเอส กรุ๊ปฯ” กำลังจะเสนอขายหุ้นกู้ที่ครบ 3 องค์ประกอบของหุ้นกู้น่าลงทุน ⁣⁣

⁣⁣

[รู้จักกับ บีทีเอส กรุ๊ปฯ]⁣⁣

⁣⁣

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “BTSG” เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชน และมีบริษัทในเครือที่โดดเด่นด้านธุรกิจโฆษณา ⁣⁣

⁣⁣

[กลยุทธ์การเติบโต]⁣⁣

⁣⁣

“บีทีเอส กรุ๊ปฯ” เป็นบริษัทที่มีการเติบโตอย่างมั่นคง โดยมีรายได้จากหลายธุรกิจที่มากกว่าระบบขนส่งมวลชน (Beyond Transportation) ด้วยกลยุทธ์ 3M คือ MOVE, MIX และ MATCH⁣⁣

⁣⁣

“MOVE” เป็นผู้ให้บริการด้านการคมนาคมแบบ door-to-door แก่ผู้โดยสาร ด้วยรูปแบบการเดินทางที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทางราง ทางถนน ทางน้ำ หรือทางอากาศ และเป็นผู้บุกเบิกรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างการให้บริการด้านการเดินทางอย่างสมบูรณ์แบบ และเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน⁣⁣

⁣⁣

“MIX” ผู้ให้บริการทางการตลาดในรูปแบบ Offline-to-Online โซลูชั่นส์ ที่ได้นำการใช้ Smart DATA ในการเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกกว่า 40 ล้านรายการจากแพลตฟอร์มธุรกิจสื่อโฆษณา (Advertising) ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล (Digital Services) ธุรกิจการจัดจำหน่าย (Distribution) และกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดบริการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งช่วยให้แบรนด์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในทุก ๆ จุดของการเดินทางเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น ⁣⁣

⁣⁣

“MATCH” เป็นการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ ๆ ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีศักยภาพในการผนึกกำลังร่วมกันกับบริษัทในกลุ่มผ่านการแบ่งปันแพลตฟอร์มของบริษัทฯ MOVE และ MIX ให้แก่กลุ่มบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจ⁣⁣

⁣⁣

[การเติบโตอย่างยั่งยืน]⁣⁣

⁣⁣

นอกจากนี้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ยังให้ความสำคัญอย่างมากกับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยถือเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจระบบขนส่งมวลชนทางรางแห่งแรกและแห่งเดียวในโลก ที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ และได้รับการประกาศให้เป็นบริษัทด้านธุรกิจคมนาคมที่มีความยั่งยืนเป็นอันดับ 1 ของโลกเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ⁣⁣

⁣⁣

โดยเป็นบริษัทในกลุ่มผู้นำ 1% แรกของกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ที่ได้รับการประกาศในรายงาน S&P Global Sustainability Yearbook ประจำปี 2023⁣⁣

⁣⁣

[3 องค์ประกอบของหุ้นกู้น่าลงทุน]⁣⁣

⁣⁣

✔️ ความมั่นคงของผู้ออกหุ้นกู้ ⁣⁣

✔️ อันดับความน่าเชื่อถือ⁣⁣

✔️ ผลตอบแทน⁣⁣

⁣⁣

ในด้านความมั่นคง ได้เล่าให้ฟังไปแล้วตอนต้น⁣⁣

⁣⁣

ในด้านของอันดับความน่าเชื่อถือนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ให้อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และบริษัทฯที่ระดับ “A-” แนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่”⁣⁣

⁣⁣

ส่วนผลตอบแทนของหุ้นกู้บีทีเอส กรุ๊ปฯ ที่จะเสนอขายครั้งนี้ จำนวน 4 ชุด ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้น ดังนี้ ⁣⁣

⁣⁣

✅ อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย [3.60-3.90]% ต่อปี ⁣⁣

✅ อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย [4.20-4.50]% ต่อปี ⁣⁣

✅ อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย [4.60-4.90]% ต่อปี และ⁣⁣

✅ อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย [4.75-4.95]% ต่อปี ⁣⁣

⁣⁣

ทั้งนี้ จะมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนอีกครั้ง และมีการกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ⁣⁣

⁣⁣

[รายละเอียดการจองซื้อหุ้นกู้]⁣⁣

⁣⁣

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ⁣⁣

⁣⁣

คาดว่าจะเปิดจองซื้อในช่วงวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2566 ผ่าน 6 สถาบันการเงินชั้นนำ ⁣⁣

⁣⁣

1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Bualuang mBanking สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา⁣⁣

⁣⁣

2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2111-1111 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Krungthai NEXT สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา⁣⁣

⁣⁣

3) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)* โทร. 02-888-8888 กด 819 หรือจองซื้อผ่านเว็บไซต์ K-My Invest (www.kasikornbank.com/kmyinvest) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา ⁣⁣

⁣⁣

4) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ** โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ SCB EASY สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา ⁣⁣

⁣⁣

5) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ CIMB Thai Digital Banking สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา⁣⁣

⁣⁣

6) บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) *** โทร. 02-165-5555 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Dime! สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา⁣⁣

⁣⁣

และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้ ⁣⁣

⁣⁣

* ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)⁣⁣

** ซึ่งรวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)⁣⁣

*** ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)⁣⁣

Picture of TAM-EIG

TAM-EIG

204

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
error: Content is protected !!