Subscribe & Follow:

Peter Keefe

“คนชอบอยากรู้ว่าตลาดหุ้นเกิดภาวะฟองสบู่แล้วหรือยัง จนลืมไปว่า ภาวะฟองสบู่ไม่ได้เกิดขึ้นได้กับตลาดโดยรวมเพียงอย่างเดียว แต่อาจจะเกิดกับหุ้นเป็นกลุ่ม ๆ หรือเป็นตัว ๆ ก็ได้”
error: Content is protected !!